ติดต่อเรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

เลขที่ 9 ถนนแปดวา
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ 0 5541 1221
โทรศัพท์มือถือ 08 9703 5902
E-mail [email protected]

ติดตามเราทางโซเชียลมีเดีย