วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์/รูปภาพกิจกรรม

ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ข่าวสารสำหรับบุคคลภายนอก

ข่าวประกวดราคา

ข่าวรับสมัครงาน

UTTVC.Facebook

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์🎖 ผ่านการตรวจประเมินโรงอาหาร 🎖------- Clean Food Good Taste ------ตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ตามหลักโภชนาการ📍 โดย : สำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ (กองสาธารณสุข) จังหวัดอุตรดิตถ์ ... See MoreSee Less
View on Facebook
📣 แจ้งการเปลี่ยนแปลง 📣#ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์✍️ รอบที่ 1 โควตาพิเศษ (รอบ Open House) -------- จากเดิม 7 ตุลาคม 2566 -------------✍️ รอบที่ 2 โควตาพิเศษ -------- จากเดิม 4 พฤศจิกายน 2566 --------🎗 กำหนดเป็น วันที่ 9 ธันวาคม 2566 **** ทั้ง 2 รอบ **** ... See MoreSee Less
View on Facebook
📢 แจ้งการเปลี่ยนแปลง #ชำระเงินค่าเทอม --------- ภาคเรียนที่ 2/2566 ------------🎖 จากเดิม วันที่ 2 - 12 ตุลาคม 2566🎖 กำหนดเป็น วันที่ 4 - 16 ตุลาคม 2566💸 โดยการชำระเงิน ผ่านทาง ธ. กรุงไทย ( ทุกสาขาทั่วประเทศ )ดาวน์โหลดใบชำระค่าเทอมได้ที่ https://www.uttvc.ac.th/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันที่ 29 กันยายน 2566ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์---------------------------------------------ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและหัวหน้าสาขาวิชา ร่วมพิจารณาผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2566ณ ห้องลีลาวดี ... See MoreSee Less
View on Facebook
🎉 “เบญจรงค์ ลายซิ่น” 🎉ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่สถานศึกษาที่มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ( ปีการศึกษา 2565) ---- ---- ⭐️ ระดับชาติ 5 ดาว ⭐️ ----- ----📍 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี ... See MoreSee Less
View on Facebook
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประกาศผู้ผ่านการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา ... See MoreSee Less
View on Facebook

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

พัฒนาวิชาชีพสู่สากล ผลิตกำลังคน มีคุณธรรม นำความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ

Business Administration Department

ประเภทวิชาศิลปกรรม

Art Department

ประเภทวิชาคหกรรม

Home Economics Department

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Tourism Industry Department