วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์/รูปภาพกิจกรรม

ข่าวสารสำหรับครูและบุคลากร

ข่าวประกวดราคา

ข่าวรับสมัครงาน

UTTVC.Facebook

วันที่ 17 กรกฏาคม 2564 งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิถ์ ดำเนินกิจกรรมซ่อม ประยุกต์เสื้อ โครงการ (Fix it Center) ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันที่ 17 กรกฏาคม 2564 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมการทำเจลแอลกอฮอล์พร้อมอุปกรณ์จ่ายเจลและฉากกั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 17-18 กรกฏาคม 2564 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันที่ 15 กรกฏาคม 2564 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ดร.สิริลักษณ์ ศรีธิธง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร หัวงานวางแผนงบประมาณ หัวหนัางานพัสดุ และหัวหน้างานการเงิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ณ ห้องมะลุลี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ... See MoreSee Less
View on Facebook
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่วันที่ 15 - 31 กรกฏาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ http://forking.moi.go.th/page/save.php ... See MoreSee Less
View on Facebook
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์https://www.uttvc.ac.th/wpcontent/uploads/2021/07/uttvc13072564.pdf ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประชุมการจัดกิจกรรมการทำเจลแอลกอฮอล์พร้อมอุปกรณ์จ่ายเจลและฉากกั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องลีลาวดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ... See MoreSee Less
View on Facebook

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

พัฒนาวิชาชีพสู่สากล ผลิตกำลังคน มีคุณธรรม นำความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ

Business Administration Department

ประเภทวิชาศิลปกรรม

Art Department

ประเภทวิชาคหกรรม

Home Economics Department

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Tourism Industry Department