วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์/รูปภาพกิจกรรม

ข่าวประกวดราคา

ข่าวรับสมัครงาน

UTTVC.Facebook

คลิปวิดีโอ: แนวทางการจัด รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งจัดการเรียนการสอน 3 รูปแบบ1.แบบ On-Site 2.แบบOnline3.แบบผสมระหว่าง On-Site และ Online ผลิตโดย: วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี #Prสอศ. ... See MoreSee Less
View on Facebook
คลิปวิดีโอ: แนวทางการจัด รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งจัดการเรียนการสอน 3 รูปแบบ1.แบบ On-Site 2.แบบOnline3.แบบผสมระหว่าง On-Site และ Online ผลิตโดย: วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี #Prสอศ. ... See MoreSee Less
View on Facebook

19 hours ago

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูเนื่องในโอกาสแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 14 ณ ห้องลีลาวดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ... See MoreSee Less
View on Facebook
ในนามครอบครัววิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกในครอบครัวเราทั้ง 11 ท่าน ในโอกาสเลือกสถานศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคุณครูผู้ช่วยที่มาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ในครั้งนี้ ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ห้องลีลาวดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ... See MoreSee Less
View on Facebook

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

พัฒนาวิชาชีพสู่สากล ผลิตกำลังคน มีคุณธรรม นำความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ

Business Administration Department

ประเภทวิชาศิลปกรรม

Art Department

ประเภทวิชาคหกรรม

Home Economics Department

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Tourism Industry Department