วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์/รูปภาพกิจกรรม

ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ข่าวสารสำหรับบุคคลภายนอก

ข่าวรับสมัครงาน

UTTVC.Facebook

วันที่ 1 มิถุนายน 2566โครงการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูงตามนโยบาย Quick Win เพื่่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่สถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีกิจกรรมประเมินผลและสัมนาหลังการฝึกงาน ฝึกอาชีพ ของนักเรียนนักศึกษา ในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ... See MoreSee Less
View on Facebook
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2566⛔️เลิกบุหรี่เพื่อคนที่ควรรัก⛔️" บุหรี่ตัวร้ายทำร้ายชีวิต " #วันงดสูบบุหรี่โลก #TOBENUMBERONE ภาพ : https://photos.app.goo.gl/zrJ358oqL1jTMeJ68 ... See MoreSee Less
View on Facebook
📚วารสาร 80 ปี 🌼 พิ กุ ล แ ก้ ว 🌸 🎗 ผลงานดีเด่น 🎗 -สถานศึกษา- -ผู้บริหาร- -ครู- -นักเรียนนักศึกษา- *** ประจำปีการศึกษา 2565 ***"ตามนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา" (สอศ.) ✍️ ทีมงานกองบรรณาธิการ : งานประชาสัมพันธ์🕵️‍♀️ อ่านเพิ่มเติม (E-Book) 👇 👇 👇https://online.anyflip.com/suqgd/qbzm/mobile/index.html📲 ภาพ : https://photos.app.goo.gl/pXWKuvseBZ14a4eb8 ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566การประชุมคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการศูนย์บริหารเครือข่าย การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สาขาวิชาการจัดการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 นำโดยดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ณ ห้องลีลาวดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ภาพ : https://photos.app.goo.gl/5JRLcAf7s8e2NyMf8 ... See MoreSee Less
View on Facebook

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

พัฒนาวิชาชีพสู่สากล ผลิตกำลังคน มีคุณธรรม นำความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ

Business Administration Department

ประเภทวิชาศิลปกรรม

Art Department

ประเภทวิชาคหกรรม

Home Economics Department

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Tourism Industry Department