วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์/รูปภาพกิจกรรม

ข่าวสารสำหรับครูและบุคลากร

ข่าวประกวดราคา

ข่าวรับสมัครงาน

UTTVC.Facebook

วันที่ 13-15 ตุลาคม 2564 โครงการศึกษาดูงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นำโดยดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ... See MoreSee Less
View on Facebook
แจ้งเปลี่ยนแปลงการฉีดวัคซีน(ชุดที่ 2) ในวันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 ***การเดินทาง***เดินทางด้วยตนเองพร้อมกัน 12.30 น.เดินทางด้วยรถวิทยาลัย ฯ พร้อมกัน 12.30 น. (บริเวณโดมแก้วเจ้าจอม) ห้องประชุมสักทอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ *** การแต่งกาย*** ชุดพละ รองเท้าผ้าใบกรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ **ตรวจสอบรายชื่อที่แนบมานี้** 👇 👇 👇 ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19(ชุดที่1) ณ ห้องประชุมสักทอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันที่ 14 ตุลาคม 2564งานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ในการขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานด้านงานวางแผนและงบประมาณ ณ ห้องฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ... See MoreSee Less
View on Facebook
📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ 📢👉เรื่องฉีดวัคซีนโควิด-19 (ชุดที่ 2) ในวันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.-15.00 น. ***การเดินทาง***เดินทางด้วยตนเองพร้อมกัน 13.00 น.เดินทางด้วยรถวิทยาลัย ฯ พร้อมกัน 12.30 น. (บริเวณโดมแก้วเจ้าจอม)ณ ห้องประชุมสักทอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ *** การแต่งกาย***เสื้อองค์การ กางเกงวอร์ม รองเท้าผ้าใบกรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ **ตรวจสอบรายชื่อที่แนบมานี้** 👇 👇 👇 ... See MoreSee Less
View on Facebook
📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ 📢👉เรื่องฉีดวัคซีนโควิด-19 (ชุดที่ 1) (เพิ่มเติม)ในวันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-11.00 น.ณ ห้องประชุมสักทอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ **ตรวจสอบรายชื่อที่แนบมานี้** 👇 👇 👇 ... See MoreSee Less
View on Facebook

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

พัฒนาวิชาชีพสู่สากล ผลิตกำลังคน มีคุณธรรม นำความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ

Business Administration Department

ประเภทวิชาศิลปกรรม

Art Department

ประเภทวิชาคหกรรม

Home Economics Department

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Tourism Industry Department