วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์/รูปภาพกิจกรรม

ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ข่าวสารสำหรับบุคคลภายนอก

ข่าวประกวดราคา

ข่าวรับสมัครงาน

UTTVC.Facebook

วันที่ 2 เมษายน 2567✨วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์✨คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา ------**------- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ------**-------เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 และวันอนุรักษ์มรดกไทย- พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร- พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลณ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/VHA94C62k75qJs6N6 ... See MoreSee Less
View on Facebook
📣 ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับทุนตามโครงการทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2567 สถานศึกษาทั่วไป ประเภททุน 2 ปี✨✨ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 1 สาขาวิชา การจัดการดูแลผู้สูงอายุ2 สาขาวิชา เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ3 สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ 🎊 ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะ 🎊 ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันที่ 16 มีนาคม 2567 ✨วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์✨นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันวงดนตรีสตริงชิงแชมป์ UTT-PAO Music Awards 2024 ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้- - - - - - - - - - - - - - - -🏆 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 🏆วงเสนาะจิต (ประเภทรุ่นประชาชน)📩 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร- - - - - - - - - - - - - - - -🎤 ประเภทนักร้องยอดเยี่ยม📩 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 🏆 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสุจิตตรา สระพินครบุรี ทีมเสนาะจิต📩 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร"การแข่งขันวงดนตรีสตริงชิงแชมป์ UTT-PAO Music Awards 2024” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรีและศิลปวัฒนธรรมให้กับนักเรียน เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์- - - - - - - - - - - - - - - -[ สมาชิกนักเรียน วงเสนาะจิต ]นายปิยพัทธ์ ลี้ประเสริฐนายอานัติ เกิดมั่นนายนพรัตน์ เฟื่องมณี นายภูวดล เเสนปวงนายภูวดล ใจเย็นนายศักดิ์นฤน ทิพกรนางสาว สุจิตตรา สระพินครบุรีครูผู้ควบคุม นายกฤษฎา คงเกตุรูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/UzRkQHeVxJ69ifbVA#เสนาะจิต #วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์#การแข่งขันวงดนตรีสตริงชิงแชมป์#UTTPAOMusicAwards2024#ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต#องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันที่ 29 มีนาคม 2567✨ดร.บัณฑิต สิงห์ช่างชัย✨ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์เข้ารับมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ก.ย.ศ ------**-------พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา ที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ ------**-------✨นายลวรณ แสงสนิท✨ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลังรูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/KfAYmsNcqbEgjZPV7 ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันที่ 20 มีนาคม 2567✨วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์✨คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เป็นตัวแทน ------**------- จัดนิทรรศการ เพื่อขอรับการประเมินนักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา2566 ระดับกลุ่มจังหวัด 2 ------**-------✨นายณภัทร สายจันทร์ ปวช.3 คอมพิวเตอร์กราฟิก✨นางสาวนิลนา จันทร์ทอง ปวส.2 การบัญชีณ วิทยาลัยเทคนิคตากรูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/B72kyP3m2fUGqvTr7 ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันที่ 26 มีนาคม 2567✨ดร.บัณฑิต สิงห์ช่างชัย✨ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์กล่าวต้อนรับนักเรียนผู้ที่เข้าร่วมโครงการทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ------**-------กิจกรรมคัดเลือกนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงโครงการทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2567 ------**-------ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2567ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/4NTUwDWN8jujDDg27 ... See MoreSee Less
View on Facebook

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

พัฒนาวิชาชีพสู่สากล ผลิตกำลังคน มีคุณธรรม นำความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ

Business Administration Department

ประเภทวิชาศิลปกรรม

Art Department

ประเภทวิชาคหกรรม

Home Economics Department

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Tourism Industry Department