รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล (งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,140.-บาท รายละเอียดดังนี้

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ