เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอาหารเพื่อเป็นศูนย์ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพด้านอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)