รับสมัครบุคคลพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา (สัญญาจ้างเหมาบริการ)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา (สัญญาจ้างเหมาบริการ) รายละเอียดดังนี้

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ