ข่าวรับสมัครงาน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานผลิตการค้า (งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานผลิตการค้า (งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1 2 3 4 6