ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)