เปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย – ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เปิดงานอวท ทักษะ ระดับจังหวัด 2566 งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย – ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมศรีภัทรอนันต์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์