โครงการ “เยาวชนคนดี ศรีสังคม ศาลเยาวชนและครอบครัวภาค 6

วันที่ 15 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ✨ แสดงความยินดีกับ🏆นางสาวกรัณฑา ศิริชัยพาณิชย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2🏅นายพัสกร กุดแก้ว ได้รับราวัลชมเชยในการคัดเลือกเยาวชนคนดี ศรีสังคม ศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 6 ประจำปี พ.ศ. 2566 เนื่องในโครงการ “เยาวชนคนดี ศรีสังคม ศาลเยาวชนและครอบครัวภาค 6”📍 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 2 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์