วันที่ 16,18 ตุลาคม 2564 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนนักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ห้องประชุมสักทอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์