ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นางสาวพิมพ์ภัสร์ ฟองจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานบุคลากร งานทะเบียนและการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจทัลจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์