วันที่ 23 ธันวาคม 2565 แผนกวิชาสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม Christmas Day ประจำปี 2565 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์