การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning: PjBL) บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรายวิชา การบัญชีชั้นสูง 1 หน่วยที่ 5 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่และสาขา ระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาการบัญชี

  • Version
  • Download 69
  • File Size 104 KB
  • File Count 1
  • Create Date 30 มีนาคม 2023
  • Last Updated 30 มีนาคม 2023

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning: PjBL) บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรายวิชา การบัญชีชั้นสูง 1 หน่วยที่ 5 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่และสาขา ระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาการบัญชี