การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยการจัดตั้ง “ธุรกิจจำลอง” ของนักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี รายวิชา การภาษีอากร รหัสวิชา 31-4201-2407 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นางบุศรา คงศักดิ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ วันที่ 15 ตุลาคม 2565

  • Version
  • Download 25
  • File Size 27 KB
  • File Count 1
  • Create Date 15 ตุลาคม 2022
  • Last Updated 12 มีนาคม 2023

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยการจัดตั้ง “ธุรกิจจำลอง” ของนักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี รายวิชา การภาษีอากร รหัสวิชา 31-4201-2407 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นางบุศรา คงศักดิ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ วันที่ 15 ตุลาคม 2565