การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัยโดยใช้แผนการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ รหัสวิชา 20000-1401 ของผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ในภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2566

  • Version
  • Download 10
  • File Size 58 KB
  • File Count 1
  • Create Date 20 ตุลาคม 2023
  • Last Updated 20 ตุลาคม 2023

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัยโดยใช้แผนการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ รหัสวิชา 20000-1401 ของผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ในภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2566