บทคัดย่อ การพัฒนาแผนการเรียนรู้ด้วยระบบโมดูล (Block Course) และการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) รายวิชา การบัญชีต้นทุน 2 เรื่อง การบัญชีต้นทุนตามระบบต้นทุนช่วง ระดับชั้น ปวส. 2 สาขาวิชาการบัญชี

  • Version
  • Download 11
  • File Size 362 KB
  • File Count 1
  • Create Date 12 ตุลาคม 2023
  • Last Updated 12 ตุลาคม 2023

บทคัดย่อ การพัฒนาแผนการเรียนรู้ด้วยระบบโมดูล (Block Course) และการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) รายวิชา การบัญชีต้นทุน 2 เรื่อง การบัญชีต้นทุนตามระบบต้นทุนช่วง ระดับชั้น ปวส. 2 สาขาวิชาการบัญชี