รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน(RBL :Research-Based Learning) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การบัญชีชั้นสูง 1 เรื่อง การจัดทำ งบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ระดับชั้น ปวส. 1สาขาวิชาการบัญชี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน

  • Version
  • Download 13
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 27 กุมภาพันธ์ 2024
  • Last Updated 27 กุมภาพันธ์ 2024

รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน(RBL :Research-Based Learning) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การบัญชีชั้นสูง 1 เรื่อง การจัดทำ งบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ระดับชั้น ปวส. 1สาขาวิชาการบัญชี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน