รายงานการศึกษาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและผลการสอนของครูผู้สอนใน การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 30000 – 1401 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2565

  • Version
  • Download 14
  • File Size 72 KB
  • File Count 1
  • Create Date 9 มิถุนายน 2023
  • Last Updated 9 มิถุนายน 2023

รายงานการศึกษาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและผลการสอนของครูผู้สอนใน การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 30000 - 1401 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2565