ประกาศผลสอบรอบโควตาพิเศษ OpenHouse ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับชั้น (ปวช.1) และระดับชั้น (ปวส.1

ประกาศผลสอบรอบโควตาพิเศษ OpenHouse ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับชั้น (ปวช.1) และระดับชั้น (ปวส.1) ** กำหนดการและรายละเอียด การรายงานตัวและยืนยันสิทธ์ จะแจ้งให้ทราบภายในสัปดาห์หน้า รบกวนติดตามข่าวสารของวิทยาลัยฯ **สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 055 049 689 ต่อ 910