ยินดีต้อนรับศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะฯจาก วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 29 เมษายน 2567 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัยผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะฯจาก วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์