ประกาศเชิญชวน ประชาวิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รายการรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งดีเซลปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน