วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ระหว่าง วันที่ 2 – 6 ตุลาคม 2566 ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ระหว่าง วันที่ 2 – 6 ตุลาคม 2566 ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา