งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นำโดย ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมโครงการอบรมภาวะการเป็นผู้นำองค์การ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมศรีภัทรอนันต์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์