องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมปล่อยปลามหากุศล 5 ธันวาวันพ่อแห่งชาติ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์นำโดย นายสยาม โต๊ะทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย -ร่วมกิจกรรมปล่อยปลามหากุศล 5 ธันวาวันพ่อแห่งชาติ สโมสรโรตารีศิลาอาสน์ ภาค 3360 โรตารีสากล ณ บริเวณริมน้ำน่าน