โครงการเรียนรู้สู่ทักษะปฏิบัติ คิดเป็น ทำเป็น บริหารเป็น ” (จำหน่ายเค้ก พ.ศ. ๒๕๖๗)

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาร่วมแถลงข่าว ” โครงการเรียนรู้สู่ทักษะปฏิบัติ / คิดเป็น / ทำเป็น / บริหารเป็น ” (จำหน่ายเค้ก พ.ศ. ๒๕๖๗)