ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรม “ทำบุญตักบาตรปีใหม่” ประจำปี 2567

วันที่ 5 มกราคม 2567ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรม “ทำบุญตักบาตรปีใหม่” ประจำปี 2567📍ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์