วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวันครู ประจำปีการศึกษา 2567 ณ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

วันที่ 16 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวันครู ประจำปีการศึกษา 2567 ณ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย