กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา “ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต” (OVEC Together Against Corruption)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ✨ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ✨ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา “ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต” (OVEC Together Against Corruption) ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์