พิธีเปิดกีฬาสีพิกุลแก้วเกมส์ ประจำปี 2566 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ✨ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ✨ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา พิธีเปิดกีฬาสีพิกุลแก้วเกมส์ ประจำปี 2566 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์