โครงการปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567✨ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย✨ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานในพิธีกล่าวปิด โครงการปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์