จิบกาแฟ แลการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567✨ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย✨ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ คณะผู้บริหาร คณะครู นำนักเรียน นักศึกษา- จัดบูทประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา- จัดทำอาหารโดยสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ——**——- จิบกาแฟ แลการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ——**——-ณ หอประชุมศรีภัทรอนันต์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์