การฝึกซ้อมใหญ่พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

วันที่ 5 มีนาคม 2567✨วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ✨คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาพร้อมนักเรียน นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ——**——- การฝึกซ้อมใหญ่พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 ——**——-ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์