แสดงความยินดีนักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.2

วันที่ 7 มีนาคม 2567✨วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ✨คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา🎊🎊ขอแสดงความยินดี🎊🎊นักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.2 ——**——- พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 ——**——-ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์