การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียนโครงการชมรมวิชาชีพ/ชมรม ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 11 พฤษภาคม 2567
ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ประธานพิธีกล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียนโครงการชมรมวิชาชีพ/ชมรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2567

ณ ห้องประชุมร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์