อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567
ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูแต่ละแผนกวิชา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายวิทยา ใจวิถี อดีตผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นวิทยากร ผู้มอบความรู้การอบรมเชิงปฏิบัติการการครั้งนี้

ณ ห้องประชุมร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์