โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567
ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์