ติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) ประจำปี 2567

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567
ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู คณะสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยชมรมเครือข่าย และ ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมให้การต้อนรับ ท่านคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) ประจำปี 2567 ของชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์