ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) จำนวน 5 อัตรา ดังนี้ – รหัสสาขา 102 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา – รหัสสาขา 301 กลุ่มวิชาการบัญชี จำนวน 2 อัตรา – รหัสสาขา 302 กลุ่มวิชาการเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา – รหัสสาขา 304 กลุ่มวิชากลุ่มวิชาการจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1