วันที่ 13-15 ตุลาคม 2564 โครงการศึกษาดูงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นำโดยดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย