ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ (งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด (งานวิทยบริการและห้องสมุด)