วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานผลิตการค้า (งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้