วันที่ 29 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยคณะครูและตัวแทนนักเรียนนักศึกษา(อวท.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมเข้ารับการประเมิน ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์