วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ภาคเหนือ โครงการ Fin ดี We can do Season 3 (บ่มเพาะ สร้างแกนนำ สู่เครือข่ายที่ยั่งยืน) ทีม Hugz Will Save

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์นำโดย ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมรับโล่ และเกียรติบัตร พร้อมด้วยเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท จากธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ภาคเหนือ โครงการ Fin ดี We can do Season 3 (บ่มเพาะ สร้างแกนนำ สู่เครือข่ายที่ยั่งยืน) ทีม Hugz Will Save ได้แก่1. นายธนวัฒน์ เข็มเพ็ชรระดับชั้นนักศึกษา สบบ.1/12. นางสาวสุภาวดี ทวนพรมราชระดับชั้นนักศึกษา สบบ. 1/23. นางสาวพิมพ์ชนก อ่อนวงษ์ นักเรียน ชพบ. 2/2ควบคุมทีม โดย 1. ครูสิงห์คม วุฒิชาติ2. ครูณัฐพล เอี่ยมสกุนิล ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์