ให้การต้อนรับ เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและคณะ ประธานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการสร้างสาธารณะประโยชน์ภายในวัด ณ วัดดอยท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 อาชีวศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดย ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและคณะ ประธานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการสร้างสาธารณะประโยชน์ภายในวัด ณ วัดดอยท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์