วันที่ 19-24 กุมภาพันธ์ 2565 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564 จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่