วันที่ 12 พฤษภาคม 2565ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดโครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ อวท. ประจำปีการศึกษา 2565 (ปวส.1) ณ อาคารอินทนิลชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์