วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและ สร้างกระแสต่อต้านยาเสพติดโลก วันยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 พร้อมด้วยนายสยาม โต๊ะทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา และครู ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE ณ หอประชุมจันทร์นารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี