วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 มอบรางวัลครูที่ปรึกษา (วันครู 65)