วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับ คณะครูแนะแนวจากโรงเรียนขยายโอกาสสังกัด สพฐ. โดยมีโรงเรียน ส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์