วันที่ 6 กรกฏาคม 2565 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดโครงการหล่อเทียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ โดยมีคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เป็นตัวแทนไปถวายเทียน จำนวน 5 วัด ได้แก่- วัดคลองโพธิ์ – วัดอรัญญิการาม – วัดท่าถนน – วัดธรรมมาธิปไตย- วัดดอยท่าเสา